In acht te nemen

In acht te nemen voor elke chirurgische esthetische ingreep


De samenwerking met de patiƫnt is van vitaal belang teneinde een optimaal resultaat te bekomen zowel tijdens de pre-operatieve als de postoperatieve periode. In het algemeen wordt het onderstaande gevraagd :


1. Niet te roken 8 dagen voor en na de ingreep.

2. Indien nodig een bloedafname laten uitvoeren en in het bijzonder voor de controle van de stolling.

3. Zich niet blootstellen aan de zon of zonnebank na de ingreep.

4. Zich niet blootstellen aan warmtebronnen die de postoperatieve zwelling kunnen beinvloeden.

5. Vermijd inname van anti-stollings medicatie en in het bijzonder aspirine of derivaten hiervan.

6. Zich houden aan de minimale herstelperiode afhankelijk van de ingreep.

7. De raadgevingen opvolgen die door de chirurg aanbevolen worden.

8. Naar de voorgestelde postoperatieve raadplegingen komen zelfs indien de evolutie van de ingreep gunstig is of des te eerder bij het verschijnen van een probleem.