Aangeboden geslacht chirurgie diensten

Diensten > Geslacht chirurgie

Feminiserende faciale chirurgie

Feminiserende faciale chirurgie icon

De feminiserende faciale chirurgie, ook wel FFS (facial feminization surgery) genoemd, ontstond grotendeels in het raam van de transseksuele “man naar vrouw” chirurgie.