Feminiserende faciale chirurgie

Diensten > Geslacht chirurgie > Feminiserende faciale chirurgie

De feminiserende faciale chirurgie, ook wel FFS (facial feminization surgery) genoemd, ontstond grotendeels in het raam van de transseksuele “man naar vrouw” chirurgie.

Het gezicht van de man onderscheidt zich door de beendermorfologie van dat van de vrouw: sterker ontwikkelde oogkasbogen en voorhoofd, meer vooruitstekende jukbeenderen, een stevigere en hoekige kin, een meer vooruitstekende adamsappel, diepere huidplooien (voorhoofd, neus en kin), sterker afgetekende oogleden, meer ontwikkelde neus, enz.

Deze elementen die samen het gezicht vormen, kunnen het voorwerp vormen van eventueel gecombineerde maxillo-faciale chirurgie: diverse vormen van osteotomie van de kaken, rhinoplastie, blefaroplastie, lipofilling, implantaten, larynxchirurgie ,…Het gezicht van de man heeft ook een typische beharing die verschilt van de beharing bij de vrouw: baard en snor, of precies kale zones (slapen, kruin).

Afhankelijk van de gevallen kunnen een definitieve epilering door laser of haarinplantingen (mini- of micro-haartransplantaties) een oplossing bieden voor dit verschil in beharing.

Deze verschillende procedures laten toe het gezicht een zachtere uitstraling en dus een vrouwelijker uitzicht te geven.