Esthetische chirurgie


Aangeboden esthetische chirurgie diensten.

Diensten > Esthetische chirurgie

Abdominale plastie

abdominale plastie icon

Er bestaan 3 types abdominale plasties: de enkelvoudige abdomenoplastie, de klassieke abdomenoplastie, de circulaire abdomenoplastie

Borstvergroting

borstvergroting icon

Er bestaan verschillende technieken naargelang de lokatie van de prothese en de plaats van het inbrengen van de prothese.

Armplastie

armplastie icon

Een armplastie bestaat erin overtollig huidweefsel operatief weg te halen.Aangezichtschirurgie

aangezichtschirurgie icon

Botulische toxine en
hyaluronisch zuur
Plastie van de dijen

plastie van de dijen icon

Deze ingreep wordt voorgesteld aan personen die veel gewicht hebben verloren en en teveel aan huid hebben ter hoogte van de dijen.


Lifting

lifting icon

De lifting is een ingreep waaraan men onmiddellijk denkt bij het vernoemen van esthetische chirurgie. Ze laat een verjonging toe van het gehele of een deel van het gezicht.

Feminiserende faciale chirurgie

feminiserende faciale chirurgie icon

De feminiserende faciale chirurgie, ook wel FFS (facial feminization surgery) genoemd, ontstond grotendeels in het raam van de transseksuele “man naar vrouw” chirurgie.

Gynecomastie

gynecomastie icon

Een gynecomastie is een vergroting van het borstvolume bij mannen. Het kan voorkomen langs een of langs beide kanten. Al dan niet symetrisch.


Liposuctie

Liposuctie icon

De liposuctie is een vaak uitgevoerde ingreep die goede resultaten geeft indien de operatieve indicatie goed gesteld wordt.Lipofilling

Lipofilling icon

De lipofilling of greffe van vetweefsel is een ingreep die toelaat de huidplooien bv rond de mond te vervagen.


Plastie van de oren

Plastie van de oren icon

Deze ingreep wordt gebruikt om flaporen te corrigeren en wordt vaak uitgevoerd om psychische redenen.


Chirurgie van de oogleden

Chirurgie van de oogleden icon

De chirurgie van de oogleden is een bijzondere chirugie daar de patient een onmiddelijk en langdurig resultaat kan waarnemen.

Mastopexie

Mastopexie icon

mastopexie heeft tot doel de borsten met een ptose, d.w.z. borsten die afhangen en geen natuurlijke ronde vorm meer hebben, te remodeleren.


Borstverkleiningen

Borstverkleiningen icon

Borstverkleiningen zijn vaak uitgevoerde ingrepen met als doel het verminderen en hermodeleren van het borstvolume. Dit wil zeggen dat de borsten zijn op de thorax

Rhinoplastie

Rhinoplastie icon

Een rhinoplastie heeft tot doel de vorm van de neus te verbeteren. Ze kan geassocieerd worden met een correctie van de neusingang (septoplastie) als de patient hinder ondervindt bij het ademen.