Aangezichtschirurgie

Diensten > Esthetische chirurgie > Aangezichtschirurgie

Deze technieken zijn zeer eenvoudig en hun doeltreffendheid werd reeds voldoende aangetoond. Ze worden uitgevoerd op consultatie. Ze houden geen enkele arbeidsongeschiktheid in en houden doorgaans geen vochtopstapeling en blauwe vlekken in.Botulische toxine


De botulische toxine wordt geinjecteerd teneinde de spiercontractie op de injectieplaats te doen verdwijnen.  Dit laat de patienten toe een normale gelaatsuitdrukking te behouden samen de onestetische rimpels te doen vervagen.

Klassieke indicaties zijn de « leeuwenrimpels », dit zijn de plooien die zich vormen tussen de wenkbrouwen en die een agressieve of ontevreden blik kunnen geven, de horizontale plooien op het voorhoofd en de kraaienpootjes. Dit zijn de plooien die zich vormen aan de ooghoeken en de oogleden.

Werkonbekwaamheid: geen

Na een eerste sessie, wordt het resultaat van een eerste injectie na 15 dagen geevalueerd. Gezien het resultaat geleidelijk aan zichtbaar wordt tussen dag 3 en dag 10.

Dit controlebezoek heeft tot doel na te kijken of de gegeven dosis aangepast is, hetgeen toelaat de dosis aan te passen bij latere injecties.

U dient er rekening mee te houden dat na een periode van drie maand de spier zijn stevigheid herwint. Indien er niets gedaan wordt zal de spier omstreeks de zesde maand zijn oorspronkelijke capaciteit terug krijgen.

Het gaat hier dus om een volledig omkeerbaar effect.

Een zekere duurzaamheid kan bekomen worden indien gedurende het eerste jaar om de 3 maanden een injectie gegeven wordt teneinde de zwakheid van de spier tegen te gaan voor een jaar. Na een jaar stelt men bij de meeste patienten de mogelijkheid vast om de injecties verder te spreiden en de hoeveelheid van het te injecteren product te verminderen.

Hyaluronisch zuur


Het gaat om een proteine gebruikt in opvultechnieken en gericht naar min of meer diepe plooien die niet noodzakelijk verbonden zijn aan een spiercontractie.

Het product wordt geinjecteerd in de huidlaag.

Werkonbekwaamheid: geen

Het resultaat blijft 12 tot 18 maanden.

Net als botulische toxines gaat het hier om een compleet omkeerbaar effect, wat inhoud dat de behandeling moet herhaald worden indien men het gewenste resultaat wil behouden.