Liposuctie

Diensten > Esthetische chirurgie > Liposuctie

De liposuctie is een vaak uitgevoerde ingreep die goede resultaten geeft indien de operatieve indicatie goed gesteld wordt.

Talrijke andere uitdrukkingen als zijnde liposculptuur, lipoaspiratie,... omvatten in feite dezelfde ingrepen. 

Men mag stellen dat het hier niet gaat om een behandeling van obesitas maar om een ingreep die tot doel heeft goed gelokaliseerd overtollig vet te verwijderen bij patienten waarbij de huid van goede kwaliteit is, overtollig vet dat niet verdwijnt met een dieet of lichaamsbeweging.

Deze interventie kan uitgevoerd worden onder lokale anesthesie, loko-regionale en algemene anesthesie.

De gebruikte techniek bestaat erin het vet te aspireren nadat er een grote hoeveelheid vocht, fysiologisch serum gemengd met pijnstillende en bloedingvoorkomende middelen, geinfiltreerd werd in de betreffende zone.

Dit laat een goede pijnstilling toe pre- en postoperatief en het verminderen van blauwe plekken die kunnen voorkomen na deze ingreep.

De operatieduur varieert van 20 minuten tot 2 uur naargelang de verschillende zones en de kwaliteit van het vetweefsel.

De patient moet een gaine dragen 24/24uur gedurende de eerste 4 weken en daarna tijdens de dag voor de volgende 4 weken. Occasioneel gebeurd het dat kinesitherapie voorgeschreven wordt om het oedeem te draineren.

Het resultaat begint 2 tot 3 weken na de ingreep zichtbaar te worden. Het definitieve resultaat kunt u bewonderen tussen de 6 tot 12 maanden na de ingreep.

Het resultaat na de ingreep mag als definitief worden beschouwd. Twee elementen kunnen het terugkomen van vetweefsel in de hand werken: gewichtstoename en/of een zwangerschap.

In functie van de omvang van de ingreep, de hoeveelheid te aspireren zones en de hoeveelheid vet zelf, kan de ingreep zelf, in de meest eenvoudige veronderstelling, onder lokale verdoving uitgevoerd worden met 1 nacht hospitalisatie ter observatie.

Werkongeschiktheid: 1 tot 2 weken

De patienten worden op consultatie gezien :
- ongeveer 4 dagen na de ingreep voor een vernieuwing van de verbanden.
- Na 6 weken, de, derde, zesde en twaalfde maand na de ingreep om te kijken naar een definitief resultaat.