Abdominale plastie


Er bestaan 3 types abdominale plasties:
- de enkelvoudige abdomenoplastie (tot onder de navel)
- de klassieke abdomenoplastie (plastie boven als onder de navel)
- de circulaire abdomenoplastie (plastie van de buik plus de rug)

Diensten > Esthetische chirurgie > Abdominale plastie

De enkelvoudige abdomenoplastie (onder de navel)


Deze ingreep heeft tot doel de buik te corrigeren tot aan de navel. 
De ingreep wordt uitgevoerd met een insnijding dezelfde als een keizersnede.
Deze ingreep wordt het meeste geassocieerd met een liposuctie teneinde een perfect resultaat te bekomen.
De ingreep wordt uitgevoerd onder lokale anesthesie met sedatie, onder peridurale of algemene anesthesie.

Het is noodzakelijk een drain te plaatsen die de tweede dag post-operatief wordt verwijderd.

Werkongeschiktheid duurt van 2 tot 4 weken.

Het dragen van een gaine is vereist 24/24 gedurende de eerste 4 weken na de operatie en enkel overdag te dragen de 4 daaropvolgende weken.

De klassieke abdomenoplastie (boven en onder de navel)


Deze techniek laat een correctie toe van de buik zowel boven als onder de navel.
De insnijding bevindt zich onderaan de buik dezelfde als een keizersnede maar iets langer naar de heupen toe. De navel wordt terug in zijn anatomische positie gebracht.

Gewoonlijk gebeurt deze ingreep onder algemene anesthesie. Er worden 2 drains geplaatst die na 2 dagen worden verwijderd.
Werkongeschiktheid duurt 2 tot 4 weken.

De circulaire abdomenoplastie


Het betreft hier een ingreep die vooral bestaat voor personen die fel vermagerd zijn door een dieet of door een chirurgische behandeling zoals een gastroplastie.

Het is vooral bedoeld om het teveel aan huid, waar deze mensen mee te maken hebben door te vermageren of door de leeftijd, te corrigeren.

De ingreep laat toe het teveel aan huid weg te nemen aan de buik, de rug maar ook aan de flanken.

Dit verklaart spectaculaire resultaten gezien, buiten een correctie van het geheel van de romp (buik, flank en rug), eveneens een liftingeffect verkrijgt aan de buitenzijde van de dijen en van de billen die zelf dikwijls doorgezakt zijn.

Het litteken is een circulair litteken dat zich lokaliseerd zodanig dit niet gezien wordt bij het dragen van een badpak.

Deze ingreep is gecombineerd met een liposuctie om een perfect resultaat te bekomen.

De operatie gebeurt onder algemene anesthesie en vereist een hospitalisatie van 4 tot 8 dagen.

Werkongeschiktheid gedurende 4 weken.