Gynecomastie

Diensten > Esthetische chirurgie > Gynecomastie

Een gynecomastie is een vergroting van het borstvolume bij mannen. Het kan voorkomen langs een of langs beide kanten. Al dan niet symetrisch. Het begint vaak tijdens de adolescentie en de jong volwassene. In dit geval is het gelegen een de pubertijd en verdwijnt de vergroting vaak spontaan. 

Het betreft ook oudere volwassenen. In dat geval kan het te wijten zijn aan het gebruik van bepaalde medicatie.

Een endocrinologische op punt stelling mag gevraagd door middel van een bloedafname. Als het bilan negatief is kan men tot een operatie overgaan. 

De interventie kan worden uitgevoerd ondere lokale anesthesie met sedatie of onder algemene anesthesie in functie van de graad van de aandoening.

De gebruikte techniek bestaat ofwel door een lipoaspiratie of het weghalen van het weefsel door middel van een insnijding aan de rand van het tepelhof.

Deze ingreep gebeurt op dagchirugie.

Werkonbekwaamheid is ongeveer een week maar er wordt wel gevraagt aan de patient om het tillen en zware fysieke arbeid te vermijden.