Borstverkleiningen

Diensten > Esthetische chirurgie > Borstverkleiningen

Borstverkleiningen zijn vaak uitgevoerde ingrepen met als doel het verminderen en hermodeleren van het borstvolume. Het betreft hier om personen met volumineuse borsten met een ptose. Dit wil zeggen dat de borsten niet meer op hun anatomische plaats zitten maar gezakt zijn op de thorax. 

Deze ingreep is dus bedoelt om de borsten hun natuurlijke positie terug te geven en het volume te verminderen.

Een volledige anesthesie is noodzakelijk.

De ingreep duurt 2 tot 3 uur naargelang het volume en de gebruikte operatietechniek, in dagheelkunde.

De littekens situeren zich rond het tepelhof en verticaal op de borst. (techniek volgens Lejour en Lassus). In sommige gevallen is een litteken onderaan de borst, in de borstplooi, niet te vermijden. Dit betreft vaak zeer volumineuze borsten. (techniek volgens Robbins en volgens Pitanguy).

In een eerste tijd na de operatie merkt men een groot volume hoog boven de borst en het verticale litteken is gerimpeld. In de weken die volgen na de ingreep zal de borst stilaan de correcte plaats op de thorax innemen (ongeveer 2 tot 3 weken na de ingreep.

Ook de spanning in de borsten zal dan afnemen en de verticale plooien verdwijnen).

Werkonbekwaamheid: 3 tot 4 weken

Deze ingreep belemmert normaal de gevoeligheid niet van de tepel noch van het tepelhof en staat borstvoeding niet in de weg.