Borstvergroting

Diensten > Esthetische chirurgie > Borstvergroting

Borstvergroting met protheses


Er bestaan verschillende technieken naargelang de lokatie van de prothese (voor of achter de grote pectoralisspier) en de plaats van het inbrengen van de prothese (Via een insnijding rond de tepel, in de oksel of onderaan de borst).
Dit betreft een veel voorkomende ingreep waarbij prothese-implantaten onder de borstspier worden geplaatst. 

De voorgestelde techniek bestaat erin een implantaat gevuld met een siliconegel in de borst te plaatsen, in een retro-pectorale positie.

Het litteken is 4 tot 6 cm lang en bevindt zich lateraal onderaan de borst. Vermists het lidteken zich in een natuurlijke huidplooi van de borst bevindt is dit nauwelijks zichtbaar.

Het resultaat op lange termijn is zeer goed omdat, met de tijd, de prothese niet meer palpabel is en de textuur zeer natuurlijk blijft.

Het gebruik van getextureerde protheses (met geribbeld membraan) en de plaatsing achter de borstspier laten dergelijke resultaten toe.

De medische ingreep kan gebeuren op dagchirurgie. Het gebeurt onder algemene anesthesie en de ingreep duurt ongeveer een uur.

Na de operatie is krachtvermindering of het moeilijk bewegen van de armen een algemeen gegeven.

Werkongeschiktheid duurt 2 weken.

Een normale herneming van de dagelijkse activiteiten, zonder zware lasten, is mogelijk vanaf de vierde week na de ingreep. Activiteiten die zware fysieke inspaning vragen zijn pas mogelijk vanaf de zesde week na de ingreep.

In sommige gevallen is het mogelijkdat het dragen van een thorax steun vereist is. Ten einde opzwelling en verplaatsing van de protheses te voorkomen.

Borstprotheses laten een normale mammografische opvolging en opsporing van borsttumoren toe. Alle prothese zijn perfect traceerbaar en uitvoerig getest op hun kwaliteit en resistentie.

Borstprotheses belemmeren in geen geval de borstvoeding

De patienten komen terug op consultatie:
- na 15 dagen
- na 6 weken,3 maanden,6 maanden en na 1jaar na de chirurgische ingreep.

In het geval de persoon niet gevolgd wordt door een gynecoloog, is een jaarlijkse opvolging aangeraden voor de evolutie van de protheses.