Cervico-faciale en frontale lifting


De lifting is een ingreep waaraan men onmiddellijk denkt bij het vernoemen van esthetische chirurgie. Ze laat een verjonging toe van het gehele of een deel van het gezicht.

Diensten > Esthetische chirurgie > Lifting

De cervico-faciale lifting


Deze ingreep gebeurt door middel van een insnijding vóór (faciale lifting) en achter het oor tot in de haargrens (cervico-faciale lifting) om zo de spieren en de huid aan te trekken. 

Voor deze algemene manier is het scheren van de haren niet nodig.

De voorgestelde techniek laat een correctie toe van de huid, het teveel wordt verwijdert maar ook de spieren zowel van de hals als van het gelaat worden opnieuw strak getrokken. Het corrigeert het onderste deel van het gezicht, vanaf de onderste oogleden.

Door het verslappen van de halsspieren is het soms ook noodzakelijk een bijkomende ingreep uit te voeren ter hoogte van de hals. De insnijding gebeurt horizontaal in de natuurlijke huidplooien zodat het litteken onzichtbaar is.

In het algemeen gebeurt deze ingreep onder lokale anesthesie met sedatie. Ze duurt ongeveer 2u 30, er worden geen drains geplaatst en hospitalisatie is niet nodig. De patient keert terug naar huis met een steunverband dat na 48 uur verwijdert mag worden. Het is aan te raden het verband regelmatig opnieuw te dragen met tussenposes om zwelling te voorkomen. 

De littekens zijn onzichtbaar door de haren en zijn, afhankelijk van de zwelling en het blauwzien, nauwelijks zichtbaar. De patient mag vrij snel haar dagelijkse activiteiten hervatten zowel op professioneel als sociaal gebied.

De frontale lifting


Deze ingreep bestaat erin de bovenzijde van het gelaat te corrigeren. De zone boven de ogen. De insnijding bevindt zich in het haar van het voorhoofd, ook bi-coronaal genoemd en gaat van het ene oor naar het andere. Ofwel door een endoscopische techniek.

 Deze manier laat toe de huid los te maken van het hoofd om zo de rimpels van het voorhoofd te vervagen.

In het algemeen gebeurt deze ingreep onder lokale anesthesie eventueel met sedatie en duurt ongeveer 1 uur.

De zwelling post- operatief is matig. Enkel aan de bovenste oogleden kan gedurende enkele dagen zwelling optreden.

De patienten merken een gevoelsvermindering van de hoofdhuid die enkele weken kan aanhouden maar die later voor 100% gerecupereerd wordt.

Werkonbekwaamheid gedurende 10 tot 15 dagen

De patienten worden teruggezien op consultatie :
-2 dagen na de ingreep voor het verwijderen van het verband
-15 dagen 6 weken, 3 maande, 6 maanden en 1 jaar na de ingreep.