Preventie


Diensten > Dermatologie > Preventie

Preventie blijft het « sleutelwoord » om zowel het risico op huidkanker te verminderen alsook het verouderingsproces te vertragen.

Preventie moet al op een jonge leeftijd gestart worden. Het is heel belangrijk om kleine kinderen te beschermen tegen de gevaren van de zon.

Daarom onderstaande raadgevingen :

Bescherm de delen van het lichaam die blootgesteld worden aan de zon door een zonnecreme te gebruiken met een beschermingsfactor die afhangt van het huidtype (fototype) en de duur dat men zich zal blootstellen aan de zon (in het begin van de blootstelling is het belangrijk een hoge beschermingsfactor te gebruiken (20 of meer). Deze beschermingsfactor kan geleidelijk aan verminderd worden.

Het dragen van kledij is de beste bescherming tegen de zon. Het is zeker aangeraden een hoofddeksel (hoed, pet) en een zonnebril te dragen.

Denk eraan dat een verblijf in de bergen of in de nabijheid van water de huid blootgesteld wordt aan een grotere dosis UV-stralen (door de weerkaatsing van het water) zelf wanneer het niet al te zonnig is.

Verzorg de huid na elke blootstelling en besteed in het bijzonder aandacht aan de hydratatie van de huid.

Vermijd blootstelling aan de zon tussen 11u00 en 16u00. Dit is de periode waarin de huid het meest blootgesteld is aan een grotere hoeveelheid UV-stralen.