Screening van de huid


Diensten > Dermatologie > Screening van de huid

Zelfonderzoek :

Zonder een kei te zijn in het vak laat zelfonderzoek in vele gevallen toe om in een vroeg stadium kankerletsels te ontdekken.

Iedere wijziging van een bestaand huidletsel (pigmentvlekje) of het nu om de kleur, de omvang, de grootte of de dikte gaat, kan een eerste teken zijn van een kwaadaardig melanoom.

Temeer, elk letsel dat voorkomt onder de vorm van een klein puistje of een klein wondje dat later lijkt te genezen en opnieuw opdaagt, moet uw aandacht trekken en u aanzetten een specialist te raadplegen (epithelioma of carcinoma).

Opsoring door een gespecialiseerde arts

Onder de bevoegde artsen, is de dermatoloog de meest geschikte arts om kankeraandoeningen aan de huid op te sporen en de diagnose te stellen.

Sommige dermatologen zijn trouwens gespecialiseerd in het opsporen, behandelen en opvolgen van deze ziekten.

Het onderzoek bestaat uit een grondige inspectie van de huid dat hij zal uitvoeren met behulp van een apparaat genaamd ‘dermoscoop’. Dit instrument is een vergrootglas met verlichting dat toelaat om details die niet met het blote oog zichtbaar zijn te detecteren

Het betreft een klinisch, niet pijnlijk onderzoek dat ongeveer 20 min in beslag neemt. Na dit onderzoek zullen de eventuele verdachte letsels verwijderd worden tijdens een biopsie.

De biopsie wordt uitgevoerd onder lokale verdoving en bestaat uit het gedeeltelijk of compleet wegsnijden van het letsel.

Het doel van een biopsie is de diagnose met zekerheid te stellen. In sommige gevallen kan men de biopsie beschouwen als behandeling van het letsel.

In andere gevallen (bv bij een gedeeltelijke biopsie) is het doel enkel de diagnose te stellen en de resultaten van het onderzoek zullen aan de patiënt toelaten een geschikte behandeling voor te stelle